Kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet

Strålsäkerhetsmyndigheten ger en kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet.

Målgrupp är:
    personer med radiologisk ledningsfunktion
    strålningsfysikalisk ledningsfunktion
    strålskyddsexperter
    kvalitetssamordnare, samt
    chefer på olika nivåer som har personal sysselsatt i verksamhet med joniserande strålning

Flera kurstillfällen:
    1-2 april
    6-7 maj
    7-8 oktober
    28-29 oktober

Se vidare under kurssidorna