Berzeliussymposium 102 om Dysfagi

10-11 december, 2020 

Varmt välkomna till Malmö och Svenska Läkaresällskapets Berzelius symposium om dysfagi. Symposiet vänder sig till alla radiologer och allmänläkare samt specialistläkare från väldigt många andra discipliner som möter patienter i komplex sjukvårdsmiljö.

Dysfagi är ett farligt, vanligt och ofta förbisett symptom som drabbar en stor grupp patienter (8 % av befolkningen, vilket kan jämföras med att 1% har celiaki).

Symposiet kommer att fokusera på dysfagins orsaker det vill säga patogenes. Det som tidigare ofta uppfattades som obotbart kan nu behandlas med enkla medel. Det är därför av stor vikt att föra ut ny kunskap om behandling till alla som kommer i kontakt med patienter som lider av dysfagi.

Läs mer på https://www.sls.se/ och kurssidorna.