Covid-19 och CT buk

Svensk Kirurgisk Förening informerar på sin hemsida om de engelska riktlinjerna för tillvägagångssätt vid kirurgi och Covid-19. På förekommen anledning vill därför Svensk Förening för Medicinsk Radiologi tillsammans med Svensk Kirurgisk Förening göra följande uttalande: 
Vid akut CT buk hos patient som söker för misstänkt kirurgisk åkomma skall, liksom alltid, de i undersökningen inkluderade lungbaserna granskas för tecken till differentialdiagnos såsom lunginflammation. I övrigt hänvisas till de aktuella riktlinjerna från Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (som planeras uppdateras i början av vecka 14). Lungröntgen är mycket ospecifik och har ingen roll i handläggandet av dessa patienter. CT thorax kan uppvisa tecken till covid-19-infektion, men bilden är inte specifik för covid-19-infektion (andra typer av influensa och pneumoniter her en liknande bild), och en normal CT thorax utesluter inte Covid-19-infektion.
I ljuset av hur snabbt ny kunskap om Covid-19 sprids kan dessa riktlinjer komma att ändras.