Uppskjutna och inhiberade kongresser

Många kongresser har inhiberats eller flyttats fram. OXMI 2020 (Optimisation in X-ray and Molecular Imaging) har dock blivit en helt digital kongress med reducerad avgift, 22-24 juni. Låter spännande. Se mera under kurssidorna.