Distansundervisning

För den som i dessa karantänstider ändå är sugen på undervisning och kongresser börjar det komma alternativ. OXMI 2020 görs om till en distanskongress med bara elektronisk närvaro, och en nyutlagd kurs i hjärt-MR för läkare, sjuksköterskor och BMA 4-7 maj ligger nu också på kurssidorna. Kan vara värt att testa! Säkerligen kommer kongress-, kurs- och föreläsningsverksamheten "efter corona" att vara förändrat i grunden och detta är en början på det.