Säker traumavård

SFMR har medverkat sedan 2014 i projekt Säker Traumavård. Målet har varit att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter. Förutom granskning av traumavård i samtliga regioner i Sverige har flera dokument relaterade till traumavård skapats varav tre direkt berör radiologin. Tillsammans med samtliga svenska professionella föreningar inom området traumatologi har nationella rekommendationer tagits fram för bilddiagnostik vid

·       Penetrerande skador

·       Masskadesituationer

·       DT-trauma

Nu ligger dokumenten uppe på LÖF/Säker Traumavårds hemsida:  https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/

Som skrivet där kommer LÖF att vänta med att skicka ut de tryckta versionerna tills det lugnar sig lite på pandemifronten.