Nationellt vårdprogram för covid-19

Den första preliminära vårdprogramsversionen är nu ute. Vårdprogrammet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Dokumentet finns publicerat i en preliminär version på infektion.net https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/.