Svensk uroradiologisk förening har delat ut följande priser för 2019

Ulf Nyman tilldelas SURFs hederspris för betydelsefulla insatser för svensk uroradiologi.

Vanessa Acosta Ruiz tilldelas SURFs pris för bästa avhandling inom urogenital radiologi 2019, CT Guided Ablation of T1 Renal Tumors -man hittar avhandlingen via http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1348475 

Linnea Hansson tilldelas SURFs pris för bästa studentarbete inom urogenital radiologi 2019, Diagnostic performance of biparametric of MRI and MRI/US fusion biopsy for detection and risk stratification of prostate cancer