Kontrastmedel och barn – nya behandlingsrekommendationer

Se vidare under REKOMMENDATIONER här till höger!

Läkemedelsverket har i sommar släppt nya behandlingsrekommendationer om användning av röntgenkontrastmedel till barn. Matnyttig läsning för alla som ordinerar kontrastmedel till barn eller utför barnundersökningar, och även bra för ST-läkare som bakgrundsinformation. Samtliga kontrastmedelstyper och doseringstabeller är inkluderade. Se mer:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/anvandning-av-radiologiska-kontrastmedel-till-barn

https://www.lakemedelsverket.se/49e94f/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-radiologiska--kontrastmedel-till-barn.pdf