Sammanfattade uro-CT-protokoll

Se vidare på SURFs metodbokssida.

Uroradiologiska indikationer och datortomografiprotokoll för vuxna