Årsmöte 2021 i SFPR

Svensk förening för pediatrisk radiologi bjuder in medlemmar till årsmöte 23/3 kl 14:00-15:00.Mötet sker via Teams.

Anmälan om deltagande till Pär Wingren senast 16/3: Par.Wingren@skane.se