Nya FAQ om kolorektal cancer

SFGAR har nu skapat FAQ om radiologisk bedömning av colorektal cancer och coloncancer. Se vidare under Rekommendationer och Rapporter på https://www.sfmr.se/sidor/bilddiagnostisk-information-vid-kolorektal-cancer/