Visuell scoring av Covid-19

Svensk förening för thoraxradiologi  rekommenderar läsning av artikel om scoring av COVID och tackar kollegorna i Örebro för  gott arbete!

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23744235.2021.1910727?src=