Visuell scoring av Covid-19

Nu finns även en mall för scoring och standardsvar enligt Örebromodellen inlagt på Covid-19-sidan. V.g. se denna.