Gynekologiska MR-undersökningar

Nu finns rekommendationer om hur gynekologiska MR-undersökningar bör utföras publicerade på SURFs delföreningssidor.