Mätning av urinvägskonkrement

SURF har skrivit ett läsvärt dokument om mätning av urinvägskonkrement. Se vidare under SURFs metodböcker bland delföreningssidorna.