Kallelse till årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021                      

Årsmöte 2021-09-08 kl 16.00 – 17.00 via Teams. Se vidare information och dagordning på denna länk.