Anders Persson tilldelas Erna Ebelings pris

Professor Anders Persson i Linköping har tilldelats Erna Ebelings 2021. Erna Ebelings pris har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.

Se vidare https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6815184328734097408/?actorCompanyId=76791481