Acta Radiologica

Som medlem i SFMR har man tillgång till Acta Radiologica, Acta Radiologica Open och via det automatiska medlemskapet i ESR även European Radiology, Insights Into Imaging och European Radiology Experimental.

Det har under lång tid varit accessproblem till Acta Radiologica med de är nu förhoppningsvis lösta. Se vidare under Publicerat/Acta Radiologica för medlemmar.