Katrine Riklund tilldelas Tage Sjögrens pris

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela professor Katrine Riklund vid Umeå universitet, Tage Sjögrens pris, för hennes betydande insatser inom den radiologiska bilddiagnostiken. Pristagaren belönas med 75 000 kronor.

Katrine Riklund, professor vid Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper samt överläkare vid Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, belönas för att hon i sin forskning på ett enastående sätt kombinerat sina två specialiteter, radiologi och nuklearmedicin. 

Se vidare pressrelease från Umeå universitet https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-laekaresaellskapet/pressreleases/svenska-laekaresaellskapet-prisar-katrine-riklund-foer-utvecklingen-av-ny-bildmetodik-3200980