State of the Art Covid-19 som ett digitalt möte den 16-17 november

Även i år arrangeras State of the Art Covid-19 som ett digitalt möte den 16-17 november med en riktigt bra talarlista och möjlighet att skicka in abstracts och riktigt generösa posterpriser State of the art Covid-19. Deadline för abstracts har flyttats fram till 9/10. I år arrangeras mötet av Mediahuset men Lars-Magnus, Anders och jag är drivande i den vetenskapliga kommittén även i år. Bifogat hittar ni länk och mer information. Vi skulle vara väldigt glada om ni vill delta i mötet och också sprida information om mötet inom era respektive föreningar och yrkesnätverk.  

Varmt välkomna!

Martin Sundqvist

Överläkare, Med Dr

Klinisk Mikrobiologi

Universitetssjukhuset, Örebro