Historiska hörnan

SFMRs hemsida har nu utvidgats med en flik för Radiologisk historik. Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/radiologisk-historik/. Denna flik kommer att uppdateras med mera tillgänglig data så småningom.