Radiologen Ola Björgell får Sveriges största pris i Klinisk Medicin

Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus belönas med Håkan Mogrens pris i medicin 2022. Priset, 250 000 kronor, motiveras med hans arbete för ett stärkt fokus på patientbemötande och med att utbilda vårdpersonal i mänskliga rättigheter.


– När mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela systemet. Patienten kanske inte berättar det som är viktigast eller svårast att säga, eller inte känner tillit till oss. Det kan leda till onödiga besök, kostsamma utredningar och i värsta fall fel diagnos, säger Ola Björgell.

De lösningar på samhällsutmaningen som Ola Björgell driver i sitt arbete är bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling för all vårdpersonal och en stärkt förståelse för hur mänskliga rättigheter är en nyckel till högre kvalitet inom den svenska sjukvården.

– Om sjukvården prioriterar ned patientmötet för att spara pengar riskerar det att kosta ännu mer i slutänden, samtidigt som människor far illa. Ola Björgells systematiska arbete med storskalig kompentensutveckling inom mänskliga rättigheter och patientbemötande i läkarkåren är unikt, säger Harriet Wallberg, ordförande för Håkan Mogrens Stiftelse och professor i fysiologi vid Karolinska institutet.

Håkan Mogrens pris i medicin delas ut den 13 oktober 2022 på Karolinska institutet i Solna.

SFMR bugar och gratulerar till detta fina pris, som lyser upp hela radiologin.


Fakta: Ola Björgell
Ola Björgell, född 1962, är docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, med ultraljudsundersökningar som sitt specialistområde. Han är även vetenskaplig sekreterare Svenska Läkaresällskapet och ordförande i dess programkommitté med en omfattande nationell programverksamhet.

I sin fortsatta roll som regionöverläkare i Skåne fokuseras arbetet på att stärka mänskliga rättigheter genom att Ola Björgell är funktionsansvarig för ”likarätt och lika möjligheter” för samtliga medarbetare i Region Skåne.

För att utbilda och kompetensutveckla vårdpersonal har Ola Björgell tagit initiativ till en rad nationella satsningar, bland annat kongresser och kurser som Framtidens specialistläkare och Stora likarättsdagarna.