MR-kurs för läkare i Lund i mars!

Se kurssidorna. Ännu finns plats kvar på denna kurs i MR för läkare.