Och en kurs i hjärt-MR i Lund i maj

Se vidare under kurssidorna.