Rekommendationer vid bilddiagnostik av subcutana tumörer

SFMSR har publicerat rekommendationer för utredning av små subcutana tumörer, något som ofta vållar stor belastning på röntgenavdelningar. Se vidare under Delföreningar/SFMSR/Rekommendationer.