Faktura från Svenska Läkaresällskapet

Alla medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi är automatiskt medlemmar i Svenska Läkaresällskapet och behöver inte betala individuell medlemsavgift dit. I fjol hade SLS problem med att många individer ändå fick en individuell faktura vilket påtalades och justerades. Även i år har enstaka medlemmar i SFMR fått faktura till SLS, vilken således ej skall betalas. Meddela SLS att du är medlem i SFMR och få fakturan struken av SLS.