Berättigandebedömning

Uppdaterad information om iGuide på https://www.sfmr.se/sidor/berattigandebedomning/.