SRIR har fått en egen hemsida

Vårt svenska kvalitetsregister för interventionell radiologi har fått en egen hemsida, https://www.ucr.uu.se/srir-srl/. Mera information om registret kan läsas där, och länken finns också under "Kvalitetsregister" under "Publicerat".