Japan - Sverige

Registrering och abstract inlämning till “14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society and 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium, 30th of May- 1st of June, Stockholm” är öpen fram till den 15-e mars 2023. Se vidare på kurssidorna!