SURF - priser och stipendier

Stipendier och priser från SURF för 2023 har nu utlysts. Se vidare på SURFs delföreningssidor.