Kurs i ryggens radiologi och sjukdomar

SFNR arrangerar den sedvanliga ryggkursen på Cypern i höst. Se mera i kursprogrammet!