Anonymisera alltid röntgenbilderna!

En påminnelse till alla radiologer -  kom ihåg att alltid ta bort patientuppgifterna från bilder när dessa används till undervisning och föredrag! Tyvärr missas det ibland, och det är svårt att hålla koll på spridningen av dessa bilder senare. Se artikel från Läkartidningen:  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/03/imy-granskar-region-skane-efter-att-patient-googlat-fram-sin-rontgenbild/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Hajpad+textrobot+delar+forskarv%c3%a4rlden 

Det framgår dock inte av notisen i Läkartidningen om det var en radiolog som var olycksfågel i sammanhanget. Med PACS kan ju alla kliniker komma åt bilder på sina patienter, så det kan vara av värde att föra denna information vidare bland kollegorna i även andra specialiteter.