Kvalitetssäkringsprogram för bedömning av MRT prostata

Nu startar Equalis ett kvalitetssäkringsprogram för bedömning av MRT prostata.

Sedan 2019 är MRT en integrerad del i utredningen av prostatacancer enligt det nationella vårdprogrammet. MRT används för att rikta vävnadsprover mot cancermisstänkta områden men också för att kunna avstå vävnadsprov vid låg sannolikhet för cancer. Inom ett flertal regioner startas nu projekt för organiserad prostatacancertestning (OPT) där MRT kommer att vara en del i utredningen. Eftersom antalet undersökningar därmed förväntas att öka kraftigt är korrekta bedömningar av stor vikt, för att rätt män ska erbjudas vävnadsprover.

Vårt program ger dig som prostataradiolog möjlighet att få en kvalitetskontrollerad återkoppling på dina bedömningar. Fallen i programmet är autentiska, presenteras med klinisk information och granskas i en webbaserad PACS-miljö. Alla deltagare i programmet bedömer samma bildmaterial och registrerar sina svar direkt på Equalis webbplats. Deltagarna får återkoppling från utvalda sakkunniga inom området i form av rapporter med expertutlåtande och histologisk korrelation i form av tumörkartor i förekommande fall. Enskilda deltagares resultat är anonyma.

Första omgången är kostnadsfri. Förutsatt att intresset är tillräckligt stort planeras programmet bli återkommande. Mer info om detta skickas ut i god tid.

Om extern kvalitetssäkring är något nytt för dig, titta då gärna på denna film:

Information om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta.

Anmäl dig här: 

Magnetresonanstomografi prostata (603)