24 mars: Årsmöte 2023 – Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Årsmöte 2023 – Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

SFPR kommer att hålla årsmöte fredagen den 24 mars 2023, kl 11-12. Mötet kommer att äga rum på Bild- och Funktion, Skånes Universitetssjukhus i Lund samt på Teams. Medlemmar som önskar delta kan maila sekreterare Pär Wingren (par.wingren@skane.se) för meddelande om lokal alternativt Teamslänk.