Nomineringstiden för SURFS priser i urogenital radiologi har förlängts

Svensk uroradiologisk förening SURF delar årligen ut tre priser för vetenskapliga arbeten inom urogenital radiologi som presenterats under 2022:

  • Pris för bästa studentarbete
  • Pris för bästa ST-arbete
  • Pris för bästa avhandling

För samtliga priser gäller:

  • Prissumman uppgår till 5 000kr + resebidrag för resa till Röntgenveckan samt deltagande under den dag då SURF håller sitt årsmöte.
  • Pristagaren förväntas hålla en kort presentation om sitt arbete i samband med årsmötet.
  • Nominering kan göras av handledare, lärare eller verksamhetschef.
  • Datum för nominering har flyttats till 2023-05-15.
    Nominering av pristagare görs till SURFs ordförande roland.stendlert@kronoberg.se med arbetet som bifogad fil.