Växande intresse för EDiR

European Diploma in Radiology är en examen man kan ta efter avslutad specialistutbildning i radiologi. Den arrangeras via EBR som är en del av vår europeiska radiologförening. Tidigare år har 14-16 personer skrivit EDiR under röntgenveckan, inklusive personer från utlandet. I år hade Röntgenveckan i Uppsala planerat för 20 platser - som höjdes till 25 och nu vill fler skriva. Överraskande och kul även om det blir lite extra jobb för arrangörerna.

SFMR har tidigare sponsrat anmälningsavgiften men för det inte längre. Den betalas av antingen den skrivande personligen eller dennes arbetsgivare.