Certifiering som subspecialist

Från och med 2023-05-12 kommer det att vara möjligt att ansöka om att bli certifierad radiolog inom tre fördjupningsområden. Fler följer inom kort.

Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/subspecialisering/