Årsmöte under Röntgenveckan i september

Årsmötet för medlemmar i SFMR äger rum under Röntgenveckan i Uppsala i november. Glöm inte att du kan nominera ledamöter till styrelsen och lämna motioner till årsmötet.

Nomineringar till styrelsen sänds till valberedningen, pia.sundgren@med.lu.se och mats.geijer@gu.se (till båda, samtidigt).

Motioner sänds till föreningen sekreterare joakim.crafoord@slf.se