Nomineringar till SFMRs styrelse

För den som vill nominera någon till ett uppdrag i SFMRs styrelse går det bra att höra av sig till valberedningen (mats.geijer@gu.se) snarast. Den nominerade bör vara vidtalad. En nominering innebär inte per automatik inval i styrelsen, utan valberedningen gör en bedömning och sedan sker valet vid årsmötet under Röntgenveckan.