Röntgenveckan 2017

12-15 september Linköping


Röntgenveckan 2017

Så kontaktar Du oss.

Använd vårt kontaktformulär.
Så här ska Du göra
22 maj

Årsmöte SFMR Save-the-date!!

Föreningens årsmöte kommer att äga rum på röntgenveckan i Linköping, torsdagen 14 september kl 16.45. Motion kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan mötet....

11 maj

ESUR STIPENDIUM

Ung radiolog särskilt intresserad av urologisk diagnostik/intervention

9 maj

DT HJÄRTA

Svensk förening för thoraxradiologi och CMIV i Linköping ger den uppskattade introduktionskursen i DT hjärta 8-10 november 2017. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och...

19 apr

ESGAR/EPC Pancreas workshop

ESGAR/EPC Pancreas workshop: a multidisciplinary imaging approachStockholm September 21 - 22, 2017The target group consists of senior residents and junior specialists/consultants with particular...

19 apr

iGuide - beslutsstöd inför radiologi

I februari 2018 kommer det strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BSS-direktivet), att våra remittenter skall ha tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning. Parallellt...

18 apr

Advanced Neuro Imaging

ESMRMB, Advanced Neuro Imaging: Diffusion, Perfusion, Spectroscopy Aug 31- Sep 2 2017, Course organiser: Johan Wikström, Uppsala. More information

10 apr

Introduction to Hybrid Imaging in Oncology

This course is aimed at final-year residents, general radiologists, nuclear medicine physicians and oncologists who want to update their knowledge on new applications and state-of-the-art hybrid...

29 mar

EDiR i Linköping 11 September

Anmälan öppnar 3 april The European Diploma in Radiology provides radiologists with a clear, objective and ESR-endorsed seal of approval, which is based on a high standard of knowledge as...

2 mar

Radiolog i SLS

Ola Björgell ny vetenskaplig sekreterare i SLS samt ordförande i programkommittén. Läs mer   SLS Aktuellt sidan 26

21 feb

Nordic Congress of Radiology 2017

Dear colleagues, Welcome to Iceland and to the Nordic Congress of Radiology 2017. After a busy autumn for the Congress committee, the program is ready - and we are proud of it. This year most...

24 nov

Höftsjukdom hos barn

Metodbeskrivning för bildtaging i Lauensteinprojektion

Äldre nyheter