29 mar

EDiR i Linköping 11 September

Anmälan öppnar 3 april The European Diploma in Radiology provides radiologists with a clear, objective and ESR-endorsed seal of approval, which is based on a high standard of knowledge as...

2 mar

Radiolog i SLS

Ola Björgell ny vetenskaplig sekreterare i SLS samt ordförande i programkommittén. Läs mer   SLS Aktuellt sidan 26

2 mar

Sök stipendier för 2017!

 Sök senast 30 april för att få del av stipendierna som flera generösa företag bidrar med!

21 feb

Nordic Congress of Radiology 2017

Dear colleagues, Welcome to Iceland and to the Nordic Congress of Radiology 2017. After a busy autumn for the Congress committee, the program is ready - and we are proud of it. This year most...

16 feb

Bröstföreningens Vårmöte 2017

Bröstföreningens Vårmöte den 11-12 maj 2017 Anmälan senast den 28/2 2017 till: astrid.rocchi@icloud.com

24 nov

Höftsjukdom hos barn

Metodbeskrivning för bildtaging i Lauensteinprojektion

22 sep

iGuide - beslutsstöd inför radiologi

I februari 2018 kommer det strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BSS-direktivet), att våra remittenter skall ha tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning. Parallellt...

28 jul

Kvalitetsregister för radiologisk intervention (RIR-registret)

Bakgrund: I Sverige saknas för närvarande ett övergripande nationellt register för interventionell radiologi. Det sker således ingen systematisk utvärdering av ingreppen och det finns ingen...

27 jul

Leif Ekelund ( 1941 - 2016) in memoriam

Leif Ekelund, professor emeritus i diagnostisk radiologi, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 75 år. Han sörjs närmast av sina barn Fredrik, Eva och Per med familjer samt yngsta...

11 jun

Läsvärd artikel i ACTA Radiologica

Torsten Alme´n (1931–2016): the father of non-ionic iodine contrast media Ulf Nyman, Olle Ekberg and Peter Aspelin

24 maj

Nya e-moduler från ESR

Nya moduler i neuroradiologi i Education on Demand, the ESR’s e-Learning platform  learn.myESR.orgNeuroradiological quiz cases (module 2) Intra-ventricular Lesions Sellar and parasellar...

24 maj

Uppdaterade riktlinjer

Läs våra uppdaterade rekommendationer för användning av kontrastmedel vid magnetresonanstomografi (MRT)!

12 maj

Alla patienter ska känna sig absolut välkomna i vården

Alla patienter ska känna sig absolut välkomna i vården, säger Ola Björgell. Om vi visar att vi möter alla med omtanke och respekt bidrar det till en mer jämlik vård. Ett bra bemötande är starkt...

12 apr

Uppdaterad checklista

Ulf Nyman har reviderat checklistan jodkontrastmedel för remittenter

10 apr

Ordföranden har ordet

 I början på februari träffades styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi på Hooks herrgård i Småland, för två intensiva dagar av arbete och umgänge. Nya i styrelsen för i år...

9 mar

Vår stund på jorden

Är livet långt eller kort? Tankar om tiden och livet som läkare. Läs Ola Björgels text i Moderna Läkare #1 2016 sidorna 22-23 

9 mar

Torsten Almèn (1931-2016)

  Läs historien om hur han utvecklade de icke-joniska kontrastmedlen

2 feb

Torsten Almén (1931 – 2016) in memoriam

Förre professorn i radiologi, Torsten Almén, Falsterbo, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Med Torstens frånfälle har en av radiologins verkligt stora vetenskapsmän gått...

14 dec

Uppdaterade Riktlinjer

Reviderade dokument avseende överkänslighetsreaktioner utlösta  av radiologiska kontrastmedel

2 dec

Framtidens ledare i sjukvården

Föreningen gratulerar! Magnus Persson verksamhetschef vid radiologiska kliniken i Kalmar är Framtidens ledare i sjukvården. Intervju i Dagens Medicin.

2 dec

Uppdaterad version av radiologisk blankett för preoperativ kvalitetsregistrering av kolorektal cancer

Nu finns en uppdaterad version av den radiologiska blanketten för preoperativ kvalitetsregistrering av kolorektal cancer samt två MDT standardutlåtanden, kolon respektive rektum. Mer information...

20 okt

EDiISNR Pionjär

Svensk Förening Gratulerar! Roger Siemund Docent/Överläkare vid Neurosektioen Skånes Universitetssjukhus Lund,  Lunds Universitet  Pionjär med Europeiskt...

24 sep

ST Boken

Denna lärobok är den första som sätter hela specialiseringstjänstgöringen för läkare (ST) i fokus. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till ST-bokens mångfald,...

19 aug

Sorgebud i föreningen

Vår käre kollega och webmaster Torbjörn Andersson har efter en tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad den 8 augusti 2015.  Han fattas oss! Läs In Memoriam i IMAGO (sid 6)

27 apr

Lär Dig allt om Glomerulär Filtrationshastighet, GFR

Ulf Nyman har skrivit en översikt om skattning av GFR inför kontrastmedelsundersökningar i Imago Media nr 1, 2015. Missa inte den! Den täcker allt som en radiolog behöver veta om ämnet.  Ladda...

15 apr

Ny SBU-rapport ”Bilddiagnostik av avlidna”

SBU:s nya rapport utvärderar om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion. Rapporten visar att det ännu inte går att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan...

30 mar

Ännu en framgångsrik svensk radiolog!

Åter har svensk Radiologi visat sin internationella konkurrenskraft. Vår världsberömda Professor i Malmö, Olle Ekberg har blivit ny Editor in Chief för det Europeiska EURORAD . Eurorad...

8 sep

Eurosafe imaging - för ökad patientsäkerhet

Nu har man inom ESR och tillsammans med Eurosafe Imaging Steering Committee startat ett "upprop" som syftar till attt höja patientsäkerheten inom imaging. Man har gemensamt  tagit fram...

30 jun

Mikael Hellström får Tage Sjögrenpriset. Grattis!

Professor Mikael Hellström, Sahlgrenska akademien, Göteborg har tilldelats Tage Sjögrens pris ”för förtjänstfullt arbete inom de medicinska radiologiska vetenskaperna”. Motiveringen...

27 jun

Lär Dig massor för 90 spänn!

Nu finns en ny tjänst från ESR, nämligen "ECR On Demand". Via den tjänsten kan man lyssna på mer än 1500 presentationer och föreläsningar från ECR. Var Du på ECR, men kanske missade något,...

12 jun

Checklistan för remittenter för jodkontrastmedel har reviderats

Nu finns reviderade version av checklistorna för remittenter för jodkontrastmedel. De reviderade listorna kan laddas ner här.

19 mar

Riktlinjer för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

SFPR har tillsammans med Socialstyrelsen, Barnläkareföreningen och Tandläkareförbundet utarbetat riktlinjer för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

16 mar

Rekommendationerna för MR-kontrastmedel har uppdaterats.

Rekommendationerna syftar till att förebygga negativa effekter av kontrastmedel vid Magnetresonanstomografi och har uppdaterats av SFBFMs arbetsgrupp för kontrastmedel.

2 mar

Nytt vårdprogram för sarcoidos

Nu finns ett nytt vårdprogram för sarcoidos. Sven-Göran Fransson i Linköping har skrivit radiologidelen.

31 okt

Olof Flodmark skördar framgång.

Olof Flodmark   är professor i pediatrisk neuroradiologi vid Karolinska Instititutet och har tilldelats ett flertal hedersledamotskap vilket vi gärna vill uppmärksamma och gratulera...

26 aug

Hypertyreos inducerad av jodkontrast­medel.

Läs fallbeskrivningen med tre fall av hypertyreos efter jodkontrast i samband med röntgenundersökning. Här finns rekommendationer på behandling m.m.

22 jun

Checklista för Jod-kontrastmedel för remittenter

Ulf Nyman och Kontrastmedelsgruppen i SURF har tagit fram en checklista för remittenter om jodkontrastmedel. Läs, och informera Dina kollegor och remittenter så alla hittar till checklistan.

20 apr

Skattning av njurfunktion - en SBU-rappport

Ulf Nyman har ånyo uppdaterat sin egen sida, nu med SBUs aktuella evidensbaserade litteraturgenomgång om hur njurfunktionen kan skattas. Mycket läsvärt!

20 apr

Riktlinjer om kontrastmedel uppdaterade

Kontrastmedelsgruppen för kontrastmedel har genom Ulf Nymans försorg uppdaterat de nationella riktlinjerna för jodkontrastmedel och publicerat ett nytt dokument om hydrering inför datortomografi.

18 mar

Handbok i Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården

Det kom ytterligare ett bra tips och denna gång från vår huvudleverantör: Ulf Nyman: SBUs Handbok i Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården, den första i sitt slag, har nu kommit...

16 mar

Ett absolut måste för alla radiologer!

Det kom ett brev från Peter Aspelin som sa:  "Nu har det i Läkartidningen ( LT nr 11 2013 volym 110,562-565) kommit ut en lysande artikel som beskriver hur man både skall...

27 feb

LIPUS tar över efter iPuls

Nu klarnar det på SPUR-fronten och Läkarförbundet har nu startat ett bolag, LIPUS, som skall sköta inspektionerna fortsättningsvis.

17 feb

Lathundar om kontrast och radiologi

Kontrastmedelsgruppen har skrivit ett par lathundar, en om kontrastnefropati vid CT och en om tyreoidea och jodkontrastmedel, samt ett PM om allergitestning.

28 jan

Ola Björgell utsedd till Årets Eventskåning !

Röntgenologen Ola Björgell har utsetts till Årets Eventskåning efter sina insatser till flera stora medicinska kongresser. Sammantaget lockar dessa events flera tusen personer till Skåne varje...

26 jan

HRCT vid lungfibros - nya riktlinjer.

Nu finns ett utförligt radiologikapitel som bla beskriver när diagnosen lungfibros kan ställas enbart på basen av HRCT. Kapitlet är skrivet av Kerstin Cederlund och Jenny Vikgren.

12 jan

Svensk Förening för Thoraxradiologi: schema för lungnoduli

Nu finns ett schema för utredning av accidentellt upptäckta lungnoduli på förslag från Svensk Förening för Thoraxradiologi

6 okt

Uppdaterade riktlinjer för kontrastmedelsanvändning

Kontrastmedelsgruppen i SFBFM har uppdaterat de nationella rekommendationerna om användning av kontrastmedel liksom information om och riktlinjer vid överkänslighetsreaktioner. Samtliga...

16 sep

Nya hedersmedlemmar i föreningen.

Två nya hedersmedlemmar valdes in i SFBFM på årsmötet i Göteborg. Olle Ekberg, Malmö och Göran Karner, Motala/Vadstena.

11 aug

HRCT - Diagnostik och sjukdomsöversikt.

Nu finns en lättöverskådlig introduktion på svenska om HRCT (High Resolution Computed Tomography). Boken är skriven av Carl Lamm och Fredrik Ahlfors och är tänkt som ett praktiskt arbetsverktyg...

30 jul

Working in Sweden as a radiologist?

Interested in Swedish radiology? Here is information regarding how you should do to be able to work here and how you can get more information.

18 jul

Söker Du jobb, eller kanske ''jobbare''?

På ESR JobForum kan den som söker arbete och den som letar efter en radiolog knyta kontakt inom hela Europa.  Annonserar man efter radiologer här når man fler än 55 000 radiologer! 

10 jul

Läs om den nya specialitetsindelningen.

Nu har Socialstyrelsen publicerat en rapport med den nya specialitetsindelningen. De nya föreskrifterna börja gälla den 1 januari 2014 och innebär stora förändringar för oss.

5 jul

Kan man vara allergisk mot kontrastmedel?

Ja det tycks så. Den alltid så välinformerade och produktive Ulf Nyman presenterar en mycket intressant fallstudie som tyder på äkta kontrastmedelsallergi hos en patient.

22 jun

Lathund för blivande specialister.

Socialstyrelsen har tagit fram en lathund med anvisningar för ansökan om specialistbevis inom nya ST. Anvisningarna gäller bevis om specialistkompetens för sökande som fullgjort sin ST i Sverige.

13 maj

Nu betalar Du medlemsavgiften via hemsidan

Nu kan Du betala medlemsavgiften med kreditkort eller direkt via Internetbank. Du kommer också inom kort att kunna kontrollera om Du betalt årets avgift eller inte.

13 maj

Läkaresällskapet och SPUR-frågan

Efter den massiva kritiken av hur förändringen av SPUR-organisationen genomförts kommer nu Svenska Läkaresällskapet med ett uttalande om hur man ser på frågan och hur ordningen skall kunna...

22 dec

SFMSR rekommenderar protokoll för tumörutredning

Skandinaviska muskuloskeletala radiologer har enats om ett gemensamt undersökningsprotokoll för muskuloskeletala tumörer.

26 nov

Nyhet: Nationella medicinska indikationer

Socialstyrelsen har  publicerat flera rekommendationer inom projektet "Nationella medicinska indikationer" och nu finns också ett område som berör radiologin: Indikationer för MR vid knäbesvär.

25 nov

Nya riktlinjer för utbildning i neuroradiologi

Vid det senaste UEMS Council möte i Neapel i början av oktober antogs s.k. Chapter 6 dokument avseende neuroradiologi och interventionell neuroradiologi. Detta betyder att...

25 okt

Rekommendationer för MR-kontrast uppdaterade

SFMRs arbetsgrupp för kontrastmedel har uppdaterat rekommendationerna för användning av MR-kontrastmedel. Rekommendationerna kan laddas ner från hemsidan.

23 okt

Tips från Nyman!

Från Ulf Nyman kommer här tips på en intressant artikel om utvecklingen av kontrastmedel i Europa.

23 sep

Nu måste Du logga in för att se kurser och kongresser.

Nu lägger vi Kurs- och kongressidorna bakom inloggningen, liksom Acta Radiologica och medlemsregistret. Detta är ett styrelsebeslut från årets Röntgenvecka och förändringen gäller från och...

21 sep

Kontrastmedelsgruppen går in i SURF.

Vid senaste mötet i Svensk Uroradiologisk Förening diskuterades möjligheten och kanske lämpligheten att Kontrastmedelsgruppen i SFBFM går in och blir en underavdelning till SURF. Detta...

20 sep

Skrift om läkares fortbildning

SLS och SLF har tagit fram en skrift om läkares fortbildning. Läs den! Fortbildning för läkare är ett begrepp som sammanfattar det kontinuerliga lärande som behövs för att läkaren ska bibehålla...

11 maj

Ola Björgell hedersmedlem i SYLF

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har utsett Malmöambassadören, studierektorn i SFBFM, den oförtröttlige läraren, ultraljudsförespråkaren, utbildningsentreprenören, idésprutan...

6 apr

Boktipset: En bra bok om statistik

Från Ulf Nyman i Trelleborg kommer alltid bra tips och nyheter. Nu rekommenderar han varmt en ny bok i medicinsk statistik skriven av en ung mycket lovande medicinsk statistiker, Jonas...

16 mar

Så utreder Du binjureincidentalom

Nu finns rekommendationer för hur man utreder accidentellt funna tumörer i binjurarna, s.k. incidentalom. Riktlinjerna  har sitt ursprung i "Planeringsgruppen för endokrina buktumörer"...