Sök stipendium från Svensk Förening för Thoraxradiologi !

Tag chansen att få ett bidrag (5000-10000 kr) till din forskning eller ett resebidrag med thoraxradiologisk profil. Skicka din ansökan till föreningens sekreterare kerstin.cederlund@sll.se senast 1 september 2017. Beskriv kortfattat den thoraxradiologiska bakgrunden till ansökan. 

Styrelsen granskar ansökningarna och resultatet meddelas vid Röntgenveckan i Linköping!