Samverkan sjukvård-industri

Samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Swedish Medtech, vilket är medicinteknikindustrins förening, finns nu att läsa på https://www.sfmr.se/sidor/samverkansregler-halso-sjukvard-och-industri/