29 jan

Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi håller årsmöte

Årsmöte 2020 SFPR kommer att hålla årsmöte fredagen den 14 februari 2020, kl 11.00. Lokal: Konferensrum på Barnröntgen, Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

27 jan

Stipendium till ESUR 3-6 september 2020

SURF har utlyst ett resestipendium till ESUR i höst. Läs mera på SURFs sidor om medlemsinformation.

20 jan

Nya CT-protokoll från SURF

CT-protokoll för urotelial tumör och stensjukdom finns nu att ladda ner från delföreningens sida. Protokollet för hematuri och njurcancer har reviderats, och finns även det i ny version på delföreningssidan.

20 jan

Stipendium i thoraxradiologi

Svensk förening i thoraxradiologi har utlyst ett stipendium. Se mera på delföreningens hemsida.

8 jan

Nordic Cardiac Imaging

Nordic Cardiac Imaging (NCI) går av stapeln i Malmö 21-22 april 2020. Se mera under kurssidorna.

8 jan

Nytt år - ny medlemsavgift

Dags att betala medlemsavgiften för 2020! Logga in och se om du har betalat redan, om du är tveksam. Gå sedan till https://www.sfmr.se/sidor/hur-betalar-man-medlemsavgiften/ för att se hur...

3 jan

Kurs i Bröstradiologi - för ST-läkare

Uppfyller samtliga kursdelmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning avseende bröstradiologi. Stockholm (Thoresta Herrgård), 27-29 Maj 2020. Mer info: dinkurs.se/brostradiologi2020