23 apr

Uppdaterade riktlinjer om covid-19

SFMR och Svensk förening för thoraxradiologi har uppdaterat riktlinjerna för covid-19 på röntgenavdelningen. Se under Publicerat, Rekommendationer.

7 apr

Covid19 föreläsning - Tidigare radiologiska erfarenheter från Stockholm (inkl. fall)

En 16 minuter lång videoföreläsning om corona - fri att betitta för alla (https://erad.se/covid19/). Glöm inte heller de rekommendationer om corona som publicerats på föreningens coronasida...

3 apr

Distansundervisning

För den som i dessa karantänstider ändå är sugen på undervisning och kongresser börjar det komma alternativ. OXMI 2020 görs om till en distanskongress med bara elektronisk närvaro, och en nyutlagd...