27 maj

Anmälan till den digitala Röntgenveckan är nu ÖPPEN!

Anmälan till den digitala Röntgenveckan är nu ÖPPEN!

13 maj

Mätning av urinvägskonkrement

SURF har skrivit ett läsvärt dokument om mätning av urinvägskonkrement. Se vidare under SURFs metodböcker bland delföreningssidorna.

11 maj

Kurs i MR prostata flyttad

På grund av det mycket osäkra Coronaläget till hösten har SURFs styrelse tillsammans med kursledningen tagit beslut om att flytta höstens kurs i MRT prostata till den 25-27 januari 2022. Se vidare...