13 feb

Kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet

Strålsäkerhetsmyndigheten ger en kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet. Målgrupp är: personer med radiologisk ledningsfunktion strålningsfysikalisk ledningsfunktion...

10 feb

Kontrastmedelsgruppen kommenterar...

Nyligen har en debatt uppstått om kontrastmedels risker eller icke-risker. Kontrastmedelsgruppen har författat ett balanserat och förklarande dokument som alla radiologer bör läsa. Se vidare...

10 feb

OXMI 2020

Nu är det dags att anmäla sig till OXMI 2020 (Optimisation in X-ray and Molecular Imaging 2020) i Göteborg 20-22 april. Reducerad avgift vid anmälan innan 1 mars. Se vidare under kurssidorna.

7 feb

Disputation i Umeå i april

Sonograf Marie Byenfeldt disputerar 24 april kl 9 vid Östersunds sjukhus, hörsalen Snäckan, Umeå universitet på avhandlingen Ultrasound based shear wave elastography – a non-invasive method for...

5 feb

ECR har en fråga...

Fyll i enkäten! "Dear Dr. Ståhlbrandt, I hope you are well! Herewith, I am just checking if you received the big survey that ESR sent out on the role of radiologist on January 13 th and again...