31 mar

Uppskjutna och inhiberade kongresser

Många kongresser har inhiberats eller flyttats fram. OXMI 2020 (Optimisation in X-ray and Molecular Imaging) har dock blivit en helt digital kongress med reducerad avgift, 22-24 juni. Låter spännande....

31 mar

Uppdaterade rekommendationer för Covid-19 på röntgen

Se vidare dokumentet . - SFMR följer nu europeiska riktlinjer för hantering av Covid-19, istället för som tidigare de amerikanska. I sak ingen större skillnad. - Vi rekommenderar (liksom alltid)...

30 mar

Covid-19 och CT buk

Svensk Kirurgisk Förening informerar på sin hemsida om de engelska riktlinjerna för tillvägagångssätt vid kirurgi och Covid-19. På förekommen anledning vill därför Svensk Förening för Medicinsk...

25 mar

Disputation på distans i coronatider

Nu på fredag 27 mars har Umeå universitet en disputation som web-sänds pga av Covid-19 situationen. Alla som vill kan vara med via länk. https://www.umu.se/kalender/ sara-strandberg---...

24 mar

Berzeliussymposium 102 om Dysfagi

10-11 december, 2020 Varmt välkomna till Malmö och Svenska Läkaresällskapets Berzelius symposium om dysfagi. Symposiet vänder sig till alla radiologer och allmänläkare samt specialistläkare...

19 mar

Rekommendationer om covid-19 på röntgenavdelningen

Uppdaterade riktlinjer om covid-19 finns nu att läsa under Publicerat/Rekommendationer och rapporter. De kommer att uppdateras när så är lämpligt.

16 mar

Allmän Covid 19-information

Hej alla röntgenkollegor med thoraxintresse här kommer ett litet massmail denna kan vara intressant att se, society for thoracic radiology hade idag en 45 minuters föreläsning om Covid-19, de...

16 mar

Personalized medicine

I oktober arrangerar JIM (Journal of Internal Medicine) tillsammans med Olle Melander (Skånes universitetssjukhus) och Fredrik von Wowern (Skånes universitetssjukhus) en konferens med fokus på...

16 mar

Kurser och Covid-19

Den information om inställda eller uppskjutna kurser och utbildningar som kommer redaktören till handa förs in under respektive event på kurssidorna. Titta därför där för närmare information.

14 mar

Gratis e-kurs i uroradiologi

Den första kursen på eRAD.se är nu helt klar, Uroradiologi på jourtid . Det är en kostnadsfri kurs och öppen för alla radiologer i Sverige (gratis medlemskap krävs för att kunna scrolla själv...

13 mar

Philips Nordic MR Forum 2020

Philips Nordic MR Forum 2020 (maj 11-12, medarrangör Sahlgrenska universitetssjukhuset) har på grund av den rådande Coronapandemin blivit uppskjutet – ett nytt datum kommer meddelas längre fram.