19 feb

Nya FAQ om kolorektal cancer

SFGAR har nu skapat FAQ om radiologisk bedömning av colorektal cancer och coloncancer. Se vidare under Rekommendationer och Rapporter på https://www.sfmr.se/sidor/bilddiagnostisk-information-vid-kolorektal-cancer/

11 feb

Årsmöte 2021 i SFPR

Svensk förening för pediatrisk radiologi bjuder in medlemmar till årsmöte 23/3 kl 14:00-15:00.Mötet sker via Teams. Anmälan om deltagande till Pär Wingren senast 16/3: Par.Wingren@skane.se

4 feb

Traumakurs

3 maj 2021 Nordic Course in Trauma Radiology För mera information se www.nordictraumarad.com .

1 feb

Sammanfattade uro-CT-protokoll

Se vidare på SURFs metodbokssida. Uroradiologiska indikationer och datortomografiprotokoll för vuxna

1 feb

Röntgenveckan

Anmälan är nu öppen!